Politikk og politiske møter

92 treff av 92 politikere

Aktive filtre

  Abdulqadir, Saifa

  Medlem av Stovner ungdomsråd

  Ademi, Aurora

  Medlem av Stovner ungdomsråd

  Afsar, Mehtab (Rødt)

  Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

  Ahmed, Jan Wahab (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
  Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

  Aioanei, Miruna

  Medlem av Stovner ungdomsråd

  Algünerhan, Sidar (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
  Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

  Ali, Varin Hiwa (Ap)

  Ali, Varin Hiwa (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
  Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
  Medlem av Stovner bydelsutvalg
  Nestleder av Stovner helse- og sosialkomite

  Andberg, Grete (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Stovner eldreråd
  Medlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem
  Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

  Arentz, Fredrik (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
  Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
  Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
  Medlem av Stovner helse- og sosialkomite

  Aslam, Awais (Ap)

  Aslam, Awais (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
  Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
  Medlem av Stovner bydelsutvalg
  Leder av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
  Observatør av Stovner ungdomsråd

  Axelsen, Brit (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Stovner eldreråd
  Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
  Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem
  Medlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

  Boulhanni, Ayada

  Medlem av Stovner ungdomsråd

  Braserudhaget, Håvard (Høyre)

  Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
  Medlem av Stovner helse- og sosialkomite

  Breen, Karen Marie (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
  Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
  Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

  Delija, Helena (Rødt)

  Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
  Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
  Dyrkorn, Finn (MDG)

  Dyrkorn, Finn (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Groruddalssatsingskomiteen
  Observatør av Stovner arbeidsutvalg
  Medlem av Stovner bydelsutvalg
  Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

  Dyrkorn, Kine (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
  Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
  Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
  Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

  Elilifsen, Olav (Annet)

  Varamedlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse

  Enger, Kari Wally (Høyre)

  Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite

  Gjørlihagen, Morten (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
  Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
  Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

  Golmen, Karen Oldervik (Sosialistisk Venstreparti)

  Halseth, Ewy (Annet)

  Nestleder av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse

  Halvorsen, Glenn (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
  Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

  Haug, Henrik (Høyre)

  Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
  Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite

  Helgebostad, Jens (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
  Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
  Nestleder av Stovner eldreråd
  Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
  Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem

  Henriksen, Thor (Høyre)

  Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
  Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
  Medlem av Stovner eldreråd
  Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem
  Varamedlem av Tilsynsutvalg III for hjemmebaserte tjenester

  Hibout, Naima (Ap)

  Hibout, Naima (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Stovner bydelsutvalg
  Nestleder av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
  Observatør av Stovner ungdomsråd
  Medlem av Tilsynsutvalg III for hjemmebaserte tjenester

  Hjelde, Frode (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
  Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

  Hussain, Aleena

  Observatør av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
  Medlem av Stovner ungdomsråd

  Hussein, Fardowsa Omar (Annet)

  Medlem av Stovner eldreråd

  Høy, Martin Chr. (Rødt)

  Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
  Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
  Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
  Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

  Høyer, Jan Petter (Fremskrittspartiet)

  Filtrer

  Filter

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd