Om møtet

Møtet er framskyndet fra tirsdag 27.10.2015 til mandag 26.10.2015.

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Innkalling

Sakskart Stovner miljø-, plan- og samferdselskomité 26.10.2015 (PDF 5MB)

Protokoll

Møteprotokoll Stovner miljø-, plan- og samferdselskomité 26.10.2015 (PDF 56KB)

Saker til behandling

SakTittel
39/15
38/15
Protokoll fra møte i Stovner miljø-, plan og samferdselskomité 22. september 2015

Tid og sted

Dato

Mandag 26. oktober 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom inngang B, Karl Fossums vei 30

Sted