Miljø- og byutviklingskomiteen

Om møtet

Endelig sakskart har to nye saker. For vedlegg, vennligst se under saker til behandling.

Innkalling

Sakskart Stovner miljø- og byutviklingskomité 1. mars 2016 (PDF 94KB)

Endelig sakskart Stovner miljø- og byutviklingskomité 1. mars 2016 (PDF 156KB)

Protokoll

Protokoll Stovner miljø- og byutviklingskomite 01.03.2016 (PDF 86KB)

Saker til behandling

Sakskart Stovner miljø- og byutviklingskomité 1. mars 2016 fullversjon (PDF 11,1MB)

SakTittel
9/16
Protokoll fra møte i Stovner miljø - og byutviklingskomite 19.01.2016
10/16
Bymijøetaten orienterer og svarer på spørsmål om veidrift
11/16
Innføring av beboerparkering -Bydel Stovner
12/16
Høring av forslag til endring i forslag om vannforsyning og drikkevann
13/16
Grunnleggende krav til asylmottak mv i hht forskrift om miljørettet helsevern
14/16
15/16
16/16
17/16

Tid og sted

Dato

Tirsdag 1. mars 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted