Om møtet

Sak 21/16 er ikke inkludert i sakskart - fullversjon.

Innkalling

Endelig sakskart Stovner miljø- og byutviklingskomité 12. april 2016 (PDF 536KB)

Protokoll

Protokoll Stovner miljø- og byutviklingskomite 12.04.2016 (PDF 87KB)

Saker til behandling

Sakskart Stovner miljø- og byutviklingskomité 12. april 2016 fullversjon (PDF 20,9MB)

SakTittel
18/16
Protokoll Stovner miljø- og byutviklingskomite 01.03.2016
19/16
KVU Oslo-navet. Konseptvalgsutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo
20/16
21/16
22/16
23/16
Orienteringssaker
orientering MBK-AU Kopi av høringsuttalelse fra Groruddalen Miljøforum - Strategisk plan for Hovinbyen
orientering MBK-AU Kopi av svar fra BYM til Rommen Vel vedr parkeringsrestriksjoner i Haavard Martisens vei
orientering MBK-RFF Bussholdeplass - Manglende universell utforming
orientering MBK-AU Kopi av høringsuttalelse fra Bryn Miljøforum - Strategisk plan for Hovinbyen
orientering MBK-AU Bydelene som høringsinstans - skiltforskrifter

Tid og sted

Dato

Tirsdag 12. april 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted