Miljø- og byutviklingskomiteen

Innkalling

Sakskart Stovner miljø- og byutviklingskomité 24.05.2016 (PDF 93KB)

Protokoll

Protokoll Stovner miljø- og byutviklingskomite 24. mai 2016 (PDF 74KB)

Saker til behandling

Sakskart Stovner miljø- og byutviklingskomite 24.05.2016 fullversjon (PDF 10,9MB)

SakTittel
24/16
Protokoll Stovner miljø- og byutviklingskomite 12.04.2016
25/16
26/16
27/16
28/16
29/16
30/16
31/16
Orienteringssaker
MBK-AU Kopi av avslag Haavard Martinsens vei 21 - BU-sak 23-16 681041040-4-201500173-11
MBK-AU Kopi av høringsuttalelse til KVU Oslo-navet, fra Groruddalen miljøforum
MBK-AU Kopi av tilbakemelding fra EBY - Inga Bjørnsons vei 1. 921499259-2-201200396-49
MBK-AU Skilt i Stovnerfaret - jf AU-sak 27-16- MBK-sak 11-16

Tid og sted

Dato

Tirsdag 24. mai 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30