Miljø- og byutviklingskomiteen

Om møtet

Sak 39/16 Planprogram for Nedre Rommen – uttalelse til offentlig ettersyn er ikke inkludert i sakskart fullversjon. For lesing av saksframlegg, se saksinnkallingen eller les saken nedenfor.

Innkalling

Sakskart Stovner miljø- og byutviklingskomité 23.08.2016 (PDF 197KB)

Protokoll

Protokoll Stovner miljø- og byutviklingskomite 23. august 2016 (PDF 83KB)

Saker til behandling

Sakskart Stovner miljø- og byutviklingskomite 23.08.2016 fullversjon (PDF 12,2MB)

SakTittel
32/16
Protokoll fra møte i Stovner miljø- og byutviklingskomité 24.05.2016
33/16
34/16
35/16
Offentlig ettersyn - Utkast til planstrategi 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel
36/16
37/16
38/16
39/16
Planprogram for Nedre Rommen - Uttalelse til offentlig ettersyn
40/16
Orienteringssaker
MBK - Kart til melding om anleggstart i Margrethe Parmsv mv
MBK- Melding om anleggsstart i Margrethe Parmsv - Odvar Solbegsv, ny hovedvannledning til Rpmsås
MBK-AU Rammetillatelse - tidsbegrenset - Østre Aker vei 264 -1060403023-1-201600219-8
MBK-AU-BU Tilbakemelding fra BYM på Spørsmål i Åpen halvtime - trafikk i Tokeruddalen 776453564-3-201600170-73

Tid og sted

Dato

Tirsdag 23. august 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30