Miljø- og byutviklingskomiteen

Om møtet

Møtet starter med sak 41/16 Befaring.

Oppmøte kl 17.30 utenfor Karl Fossums vei 30. Husk gode sko og klær etter vær.

Ca kl 19.00 vil resten av sakskartet gjennomgås på kafeen Verdenshuset på Haugenstua.

Innkalling

Sakskart Stovner miljø- og byutviklingskomité 20092016 (PDF 119KB)

Protokoll

Protokoll Stovner miljø- og byutviklingskomite 22.september 2016 (PDF 61KB)

Saker til behandling

Sakskart Stovner miljø- og byutviklingskomité 22.09.2016 fullversjon (PDF 2,8MB)

SakTittel
41/16
Befaring i Bydel Stovner
42/16
Protokoll fra møte i Stovner miljø- og byutviklingskomite 23082016
43/16
44/16
Orienteringssaker
MBK - Ytring om beboerparkering 675838551-3-201600472-11
MBK-AU Groruddalen miljøforeums uttalelse til Planprogram for Nedre Rommen1013838713-3-201600380-28

Tid og sted

Dato

Tirsdag 20. september 2016

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Husk gode sko og klær etter vær. Kart utdeles ved oppmøte.

Sted

Oppmøte Karl Fossums vei 30. Avsluttes på kafe Verdenshuset, Haugenstua