Om møtet

Møtet er avlyst da det ikke er meldt noen saker til behandling.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 25. oktober 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30