Miljø- og byutviklingskomiteen

Tid og sted

Dato

Tirsdag 24. november 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted