Møte i Stovner Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité

Innkalling

Sakskart Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen 01.03.2016 (PDF 86KB)

Protokoll

Protokoll Stovner mangfold-, oppvekst og kulturkomite 1. mars 2016 (PDF 47KB)

Saker til behandling

SakTittel
9/16
Protokoll fra møte i Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen 19.01.2016
10/16
Brukerundersøkelse i barnehagene 2015
11/16
12/16
Nøkkeltallsrapportering per 31.01.2016
13/16
Orienteringssaker

Tid og sted

Dato

Tirsdag 1. mars 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Glassmøterommet, Karl Fossums vei 30

Sted