Til innhold
Møter

Tid og sted

Dato

Tirsdag 24. november 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Glassmøterommet, Karl Fossums vei 30

Sted

Innkalling

Sakskart Oppvekst- og kulturkomiteen Bydel Stovner 24.11.2015 (DOC 581KB)

Protokoll

Protokoll Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen Bydel Stovner 24.11.2015 (PDF 195KB)

Saker til behandling

Sakskart Oppvekst- og kulturkomiteen Bydel Stovner 24.11.2015 (PDF 6MB)

SakTittel
1/15
Protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturkomiteen 22.09.2015
2/15
3/15
4/15
5/15
Orientering om utvikling av Rommen kultursenter
6/15
7/15
Forslag til reglement for politiske organer 2015-2019
8/15
9/15
Oppnevning av representanter delegert fra Bydelsutvalget
10/15
Nøkkeltallsrapportering per 31.10.2015
11/15
Orienteringssaker