Tid og sted

Dato

Tirsdag 19. januar 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Glassmøterommet, Karl Fossums vei 30

Sted