Møte i Stovner Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité

Innkalling

Sakskart Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen 28022017 (PDF 406KB)

Protokoll

Protokoll Stovner mangfold-, oppvekst og kulturkomite 28.02.2017 (PDF 186KB)

Saker til behandling

SakTittel
8/17
Protokoll fra møte i Stovner Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité 17.01.2017
9/17
10/17
Foreldreundersøkelse i barnehagene 2016
11/17
12/17
13/17
14/17
Orienteringssaker

Tid og sted

Dato

Tirsdag 28. februar 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Glassmøterommet, Karl Fossums vei 30

Sted