Helse- og sosialkomiteen

Innkalling

Sakskart Helse- og sosialkomiteen Bydel Stovner 23.05.2016 (DOCX 455KB)

Protokoll

Møteprotokoll Stovner helse og sosial komite 23.mai 2016 (PDF 72KB)

Saker til behandling

Sakskart Helse- og sosialkomiteen Bydel Stovner 23.05.2016 (PDF 27,7MB)

SakTittel
35/16
36/16
Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten
37/16
Bruker- og pårørendeundersøkelse i boliger for mennesker med funksjonshemming 2014-2015
38/16
Behov for tjenester og boliger til personer med funksjonshemminger i Bydel Stovner
39/16
Orientering om oppsigelse av tiltaksplasser, arbeid med bistand - Vilje Viser Vei
40/16
Plan for å redusere kjøp av eksterne kommersielle tjenester
41/16
42/16
43/16
44/16
45/16
46/16
47/16
48/16
Orienteringssaker

Tid og sted

Dato

Mandag 23. mai 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Stigenga omsorgsbolig og dagsenter, Stigenga 19

Sted