Helse- og sosialkomiteen

Innkalling

Sakskart Helse- og sosialkomiteen Bydel Stovner 22.08.2016(1) (DOC 662KB)

Protokoll

Møteprotokoll Helse og sosialkomiteen 22.08.2016 (PDF 57KB)

Saker til behandling

Sakskart Helse- og sosialkomiteen Bydel Stovner 22.08.2016 (PDF 9,3MB)

SakTittel
49/16
Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 23.05.2016
50/16
Planprogram for Nedre Rommen - Uttalelse til offentlig ettersyn
51/16
52/16
Offentlig ettersyn - Utkast til planstrategi 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel
53/16
54/16
55/16
56/16
57/16
58/16
59/16
Orienteringssaker

Tid og sted

Dato

Mandag 22. august 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted