Helse- og sosialkomiteen

Innkalling

Sakskart Helse- og sosialkomiteen Bydel Stovner 28.11.2016 (DOCX 429KB)

Protokoll

Møteprotokoll Helse og sosialkomiteen 28.11.2016 (PDF 136KB)

Saker til behandling

SakTittel
69/16
70/16
71/16
Forslag til valg av områder for nærmiljøsatsing og prosess for utvikling av programplan i ny Groruddalssatsing
72/16
73/16
74/16
75/16
Orienteringssaker

Tid og sted

Dato

Mandag 28. november 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted