Helse- og sosialkomiteen

Innkalling

Sakskart Helse- og sosialkomiteen Bydel Stovner 16012017 (PDF 315KB)

Protokoll

Møteprotokoll Helse og sosialkomiteen 16.01.2016 (PDF 137KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/17
Protokoll fra møte i Stovner Helse- og sosialkomité 28.01.2016
2/17
3/17
4/17
5/17
6/17
7/16
8/17
9/17
10/17

Tid og sted

Dato

Mandag 16. januar 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted