Innkalling

Sakskart Helse- og sosialkomiteen Bydel Stovner 18.01.16 (DOC 676KB)

Protokoll

Møteprotokoll Stovner helse og sosialkomite 18.01.2016 godkjent jfr HSKsak 18_16 (PDF 60KB)

Protokoll Stovner helse- og sosialkomite 18. januar 2016 (PDF 61KB)

Saker til behandling

Sakskart Helse- og sosialkomiteen Bydel Stovner 18.01.16 (PDF 8,6MB)

SakTittel
1/16
2/16
3/16
Forhold knyttet til drift av Vestlisvingen 196
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
Rapportering på bruk av trivselsmidler
11/16
12/16
Årsrapport for Stovner Helse- og sosialkomite
13/16
14/16
Årsrapport for Tilsynsutvalg III
15/16
Nøkkeltallsrapportering pr. 31.12.15
16/16
Orienteringssaker
17/16
Eventuelt

Tid og sted

Dato

Mandag 18. januar 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted