Innkalling

Sakskart Helse- og sosialkomiteen Bydel Stovner 27022017 (PDF 370KB)

Protokoll

Møteprotokoll Helse og sosialkomiteen 27.02.2017 (PDF 156KB)

Saker til behandling

SakTittel
11/17
Protokoll fra møte i Stovner Helse- og sosialkomité 16.01.2017
12/17
13/17
Tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 4 og nr. 6 bokstavene a og b i 3 bydeler i Oslo kommune
14/17
15/17
16/17
17/17
18/17
19/17
Orienteringssaker

Tid og sted

Dato

Mandag 27. februar 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Mulighetenes hus, Stovner senter 16

Sted