Eldrerådet

Tid og sted

Dato

Mandag 29. februar 2016

Tid

klokken 13:30

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted