Eldrerådet

Innkalling

Sakskart Eldrerådet Bydel Stovner 22.08.16 (DOC 646KB)

Protokoll

Protokoll eldrerådet Bydel Stovner 22.08.2016 (PDF 58KB)

Saker til behandling

Sakskart Eldrerådet Bydel Stovner 22.08.16 (PDF 19MB)

SakTittel
33/16
Protokoll fra Eldrerådets møte 23.05.2016
34/16
Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 09.06.2016
35/16
Planprogram for Nedre Rommen - Uttalelse til offentlig ettersyn
36/16
37/16
Offentlig ettersyn - Utkast til planstrategi 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel
38/16
39/16
40/16
41/16
42/16

Tid og sted

Dato

Mandag 22. august 2016

Tid

klokken 13:30

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted