Tid og sted

Dato

Mandag 24. oktober 2016

Tid

klokken 13:30

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted