Eldrerådet

Innkalling

Sakskart Eldrerådet Bydel Stovner 28.11.2016 (PDF 82KB)

Protokoll

Protokoll eldrerådet Bydel Stovner 28.11.2016 (PDF 66KB)

Saker til behandling

SakTittel
53/16
Protokoll fra møte i Eldrerådet 24.10.2016
54/16
55/16
Forslag til valg av områder for nærmiljøsatsing og prosess for utvikling av programplan i ny Groruddalssatsing
56/16
57/16
Orienteringssaker
Protokoll Stovner bydelsutvalg 10.11.2016

Tid og sted

Dato

Mandag 28. november 2016

Tid

klokken 13:30

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted