Eldrerådet

Innkalling

Sakskart Eldreråd 16.01.2017 (PDF 119KB)

Protokoll

Protokoll eldrerådet Bydel Stovner 16.01.2017 (PDF 125KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/17
Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.11.2016
2/17
Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 15.12.2016
3/17
4/17
5/17
6/17
7/17
8/17
9/17

Tid og sted

Dato

Mandag 16. januar 2017

Tid

klokken 13:30

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted