Innkalling

Sakskart Eldrerådet Bydel Stovner 30.11.2015 (DOC 614KB)

Saker til behandling

Sakskart Eldrerådet Bydel Stovner 30.11.2015 (PDF 2,2MB)

SakTittel
43/15
Protokoll fra møte i eldrerådet 05.10.15
44/15
Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 12.11.15
45/15
46/15
Konstituering av Stovner eldreråd
47/15
48/15
Forslag til reglement for politiske organer 2015-2019
49/15
50/15
Orienteringssaker

Tid og sted

Dato

Mandag 30. november 2015

Tid

klokken 13:30

Tilleggsinformasjon

Glassmøterommet, Karl Fossums vei 30

Sted