Eldrerådet

Tid og sted

Dato

Mandag 3. april 2017

Tid

klokken 13:30

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted