Stovner eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Helgebostad, Jens (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Leder av Stovner eldreråd
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskoghjemmet

Nikolaisen, Laila (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Stovner eldreråd
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite

Olsen, Karl P. (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg III for hjemmebaserte tjenester

Henriksen, Thor (Høyre)

Medlem av Stovner eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskoghjemmet
Varamedlem av Tilsynsutvalg III for hjemmebaserte tjenester

Andberg, Grete (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskoghjemmet
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter

Hussein, Fardowsa Omar (Annet)

Medlem av Stovner eldreråd

Ludt, Tore (SV)

Ludt, Tore (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Groruddalssatsingskomiteen
Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner eldreråd
Leder av Stovner helse- og sosialkomite

Axelsen, Brit (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner eldreråd
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskoghjemmet
Medlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter

Lehnskaugen, Irene (Annet)

Varamedlem av Stovner eldreråd

Hovelsås, Jan

Varamedlem av Stovner eldreråd

Rognlien, Inger Synøve (Annet)

Varamedlem av Stovner eldreråd

Syed, Jamil (Annet)

Varamedlem av Stovner eldreråd