Bydelsutvalget

Om møtet

Ordinært møte starter til oppsatt tid med åpen halvtime.

Økonomisjefen orienterer om kriteriesystemet 17.15-17.45.

Innkalling

Sakskart Stovner bydelsutvalg 17.03.2016 (PDF 198KB)

Protokoll

Protokoll Stovner bydelsutvalg 17.03.16(1) (PDF 91KB)

Saker til behandling

Sakskart Stovner bydelsutvalg 17.03.2016 fullversjon (PDF 25,7MB)

SakTittel
17/16
Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 11.02.2016
18/16
19/16
Dagaktivitetstilbud til eldre i Stovner bydel
20/16
Beboerparkering - Bydel Stovner
21/16
22/16
Delegering av fullmakt i bevilgningssaker
23/16
24/16
25/16
26/16
27/16
Status for arbeidet og mulige gjennomføringsmodeller for Haugenhallen
28/16

Tid og sted

Dato

Torsdag 17. mars 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted