Til innhold
Bydelsutvalget

Tid og sted

Dato

Torsdag 28. april 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted

Innkalling

Sakskart Stovner bydelsutvalg 28.04.2016 (DOC 3,8MB)

Protokoll

Protokoll Stovner bydelsutvalg 28.04.2016 (PDF 93KB)

Saker til behandling

Sakskart Stovner bydelsutvalg 28.04.2016 med vedlegg(1) (PDF 35,4MB)

SakTittel
29/16
Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 17.mars 2016
30/16
31/16
32/16
KVU Oslo-navet. Konseptvalgsutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo
33/16
34/16
35/16
36/16
37/16
38/16
39/16
40/16
41/16
42/16
43/16
44/16
Orienteringssaker