Bydelsutvalget

Innkalling

Sakskart Stovner bydelsutvalg 28.04.2016 (DOC 3,8MB)

Protokoll

Protokoll Stovner bydelsutvalg 28.04.2016 (PDF 93KB)

Saker til behandling

Sakskart Stovner bydelsutvalg 28.04.2016 med vedlegg(1) (PDF 35,4MB)

SakTittel
29/16
Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 17.mars 2016
30/16
31/16
32/16
KVU Oslo-navet. Konseptvalgsutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo
33/16
34/16
35/16
36/16
37/16
38/16
39/16
40/16
41/16
42/16
43/16
44/16
Orienteringssaker

Tid og sted

Dato

Torsdag 28. april 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted