Til innhold
Bydelsutvalget

Tid og sted

Dato

Torsdag 9. juni 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted

Innkalling

Sakskart Stovner bydelsutvalg 09.06.2016 (DOC 1,7MB)

Protokoll

Protokoll Stovner bydelsutvalg 09.06.2016 (PDF 84KB)

Saker til behandling

Sakskart Stovner bydelsutvalg 09.06.2016 (PDF 11,7MB)

SakTittel
45/16
Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 28.04.2016
46/16
47/16
48/16
49/16
Plan for å redusere kjøp av eksterne kommersielle tjenester
50/16
51/16
Prinsipper for utvikling av barnehagestrukturen
52/16
53/16
54/16
55/16
56/16
57/16
58/16
Orienteringssaker