Bydelsutvalget

Innkalling

Sakskart Stovner bydelsutvalg 08.09.2016 (DOC 1,2MB)

Protokoll

Protokoll Stovner bydelsutvalg 08.09.2016 (PDF 66KB)

Saker til behandling

Sakskart Stovner bydelsutvalg 08.09.2016 (PDF 19,7MB)

SakTittel
59/16
Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 09.juni 2016
60/16
61/16
62/16
63/16
Planprogram for Nedre Rommen - Uttalelse til offentlig ettersyn
64/16
65/16
66/16
Representant fra Bydel Stovner til foreldreutvalg for kommunale og ikke-kommunale barnehager FUB i Oslo
67/16
68/16
Bydelsovergripende samarbeid i organisering av velferdsteknologiarbeidet
69/16
Status verbalvedtak budsjett 2016 per 31.juli 2016
70/16
71/16
72/16

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. september 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted