Til innhold
Bydelsutvalget

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. september 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted

Innkalling

Sakskart Stovner bydelsutvalg 08.09.2016 (DOC 1,2MB)

Protokoll

Protokoll Stovner bydelsutvalg 08.09.2016 (PDF 66KB)

Saker til behandling

Sakskart Stovner bydelsutvalg 08.09.2016 (PDF 19,7MB)

SakTittel
59/16
Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 09.juni 2016
60/16
61/16
62/16
63/16
Planprogram for Nedre Rommen - Uttalelse til offentlig ettersyn
64/16
65/16
66/16
Representant fra Bydel Stovner til foreldreutvalg for kommunale og ikke-kommunale barnehager FUB i Oslo
67/16
68/16
Bydelsovergripende samarbeid i organisering av velferdsteknologiarbeidet
69/16
Status verbalvedtak budsjett 2016 per 31.juli 2016
70/16
71/16
72/16