Til innhold
Bydelsutvalget

Tid og sted

Dato

Torsdag 13. oktober 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted

Innkalling

Sakskart Stovner bydelsutvalg 13.10.2016(1) (PDF 179KB)

Protokoll

Protokoll Stovner bydelsutvalg 13.10.2016 (PDF 85KB)

Saker til behandling

Sakskart Stovner bydelsutvalg 13.10.2016 med vedlegg (PDF 12MB)

SakTittel
73/16
Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 08.09.2016
74/16
75/16
76/16
77/16
78/16
79/16
80/16
Orienteringssaker
BU - Bekk, turvei og belysning langs Rommensletta
AU - BU Varsel om høring på utkast til skolebehovsplanen 2018 - 2028 - Grunnskolen107632382-1-201500190-13
BU Invitasjon- lansering Dugg 24102016
BU Høybråten Vel-nytt 2- 2016
BU Forslag til uttalelse vedrørende regjeringens forslag om å avslutte ordningen med 600 ekstra lærerstillinger i ungdomsskolen