Bydelsutvalget

Om møtet

Møtet starter 17.30 med en presentasjon fra Sykehjemsetaten om planer for nytt sykehjem på Furuset

Innkalling

Sakskart Stovner bydelsutvalg 10.11.2016 (PDF 417KB)

Protokoll

Protokoll Stovner bydelsutvalg 10.11.2016 (PDF 63KB)

Saker til behandling

SakTittel
81/16
Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 13.10.2016
82/16
83/16
84/16
Søknad om fritak og tilhørende nytt valgoppgjør
85/16
Nytt varamedlem til Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen
86/16
Orienteringssaker
BU-henvendelse fra Byråd for byutvikling om Groruddalssatsingen
BU - Sammenslåing av inntaksområdene for Gran og Haugen skoler - Beslutning
BU - Skoletilhørighet på ungdomstrinnet 2017-2018 - Beslutning
BU-henvendelse fra Norges Frivilligsentraler om endring i tilskudd fra 2017
BU-Om mulighet for å søke midler til torg og møteplasser 2017
BU- Høring- forslag til mindre endringer i felt BTN i Områdereguleringsplan for Furuset

Tid og sted

Dato

Torsdag 10. november 2016

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted