Bydelsutvalget

Innkalling

Sakskart Stovner bydelsutvalg 15.12.2016 (PDF 359KB)

Protokoll

Protokoll Stovner bydelsutvalg 15.12.2016 (PDF 301KB)

Saker til behandling

SakTittel
87/16
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 10.11.16
88/16
89/16
90/16
91/16
92/16
Forslag til valg av områder for nærmiljøsatsing og prosess for utvikling av programplan i ny Groruddalssatsing
93/16
Samarbeidsavtale mellom Bydel Stovner og stiftelsen Kirkens bymisjon om drift av stovner frivilligsentral
94/16
95/16
96/16
INNSTILLING AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL GRUNNSKOLENES DRIFTSSTYRER
97/16
Kjøp av elektriske biler, overføring av driftsmidler til investeringsbudsjettet
98/16
99/16
100/16

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. desember 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted