Om møtet

Møtet starter med besøk fra Boligbygg. De vil presentere seg og sitt arbeid for nyvalgt bydelsutvalg og andre interesserte tilhørere. Det er satt av 30 minutter til presentasjon og dialog.

Det vil være åpen halvtime før behandling av sakskartet.

Innkalling

Sakskart Stovner bydelsutvalg 11.02.2016 (PDF 483KB)

Protokoll

Protokoll Stovner bydelsutvalg 11.02.2016 (PDF 343KB)

Saker til behandling

Sakskart Stovner bydelsutvalg 11.02.2016 med vedlegg (PDF 22,9MB)

SakTittel
1/16
Protokoll fra Bydelsutvalgets møte 10.desember 2015
2/16
3/16
4/16
5/16
6/16
7/16
Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger
8/16
9/16
Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder - høring
10/16
11/16
12/16
13/16
Budsjett 2016 - disponering av økte midler i tilleggsinnstilling 1 og 2
14/16
15/16
16/16
Eventuelt

Tid og sted

Dato

Torsdag 11. februar 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted