Innkalling

Sakskart BU-møte 16032017 (PDF 346KB)

Protokoll

Midlertidig protokoll BU-møte 16.03.2017 (PDF 198KB)

Saker til behandling

SakTittel
14/17
Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 09.02.2017
15/17
16/17
17/17
18/17
19/17
20/17
21/17
Uttalelse til søknad om salgsbevilling - NG Meny Østlandet AS
22/17

Tid og sted

Dato

Torsdag 16. mars 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted