Til innhold
Bydelsutvalget

Tid og sted

Dato

Torsdag 27. april 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted