Arbeidsutvalget

Om møtet

Dokumenter til orientering omdeles ikke lenger i møtet.  Du finner hver av dem under Orienteringssaker nedenfor. Velg nedtrekkpilen for å finne dokumentene.

Innkalling

Sakskart Arbeidsutvalget Stovner 03.03.2016 (PDF 342KB)

Protokoll

Protokoll Stovner arbeidsutvalg 3. mars 2016 (PDF 73KB)

Saker til behandling

SakTittel
15/16
Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 21.01.2016
16/16
Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 11.02.2016
17/16
Høring av forslag til endring i forslag om vannforsyning og drikkevann
18/16
Beboerparkering - Bydel Stovner
19/16
20/16
Grunnleggende krav til asylmottak mv i hht forskrift om miljørettet helsevern
21/16
Delegering av fullmakt i bevilgningssaker
22/16
Dagaktivitetstilbud til eldre i Stovner bydel
23/16
24/16
Saken er ikke klar til behandling
25/16
26/16
27/16
Notat til politikere sykehuskapasitet - utbygging og organisering Helse Sør-Øst jfr BU-sak 9_16
Parkeringsrestriksjoner i Stovnerfaret - notat fra FRP
Notat om Haugenhallen
Protokoll eldrerådet Bydel Stovner 29.02.2016
Møteprotokoll Stovner helse og sosialkomite 18.01.2016 godkjent jfr HSKsak 18_16
Protokoll Stovner mangfold-, oppvekst og kulturkomite 1. mars 2016
Protokoll Stovner miljø- og byutviklingskomite 01.03.2016

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. mars 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted