Arbeidsutvalget

Innkalling

Sakskart Arbeidsutvalget Stovner 14.04.2016 (DOC 3,7MB)

Protokoll

Protokoll Stovner arbeidsutvalg 14.april 2016 (PDF 68KB)

Saker til behandling

Sakskart Arbeidsutvalget Stovner 14.04.2016 (PDF 22MB)

SakTittel
28/16
Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 03.mars 2016
29/16
Protokoll fra møte i Stovner bydelsutvalg 17.mars 2016
30/16
31/16
Forslag om talerstol i bydelssalen - anskaffelse
32/16
33/16
KVU Oslo-navet. Konseptvalgsutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo
34/16
35/16
36/16
37/16
Orienteringssaker
orientering MBK-AU Bydelene som høringsinstans - skiltforskrifter
Protokoll Stovner miljø- og byutviklingskomite 12.04.2016

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. april 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted