Arbeidsutvalget

Innkalling

Sakskart Arbeidsutvalget Stovner 25.08.2016(1) (DOC 1,2MB)

Protokoll

Protokoll Stovner arbeidsutvalg 25.august 2016 (PDF 80KB)

Saker til behandling

Sakskart Arbeidsutvalget Stovner 25.08.2016 (PDF 26,5MB)

SakTittel
55/16
Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 26.mai 2016
56/16
Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 09.juni 2016
57/16
58/16
59/16
60/16
Offentlig ettersyn - Utkast til planstrategi 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel
61/16
62/16
63/16
Planprogram for Nedre Rommen - Uttalelse til offentlig ettersyn
64/16
65/16
Bydelsovergripende samarbeid i organisering av velferdsteknologiarbeidet
66/16
Representant fra Bydel Stovner til foreldreutvalg for kommunale og ikke-kommunale barnehager FUB i Oslo
67/16
Status verbalvedtak budsjett 2016 per 31.juli 2016
68/16
69/16
70/16
71/16
Orienteringssaker

Tid og sted

Dato

Torsdag 25. august 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted