Arbeidsutvalget

Innkalling

Sakskart Arbeidsutvalget Stovner 27.10.2016 (DOC 621KB)

Protokoll

Protokoll Stovner arbeidsutvalg 27.oktober 2016 (PDF 150KB)

Saker til behandling

Sakskart Arbeidsutvalget Stovner 27.10.2016 (PDF 1,8MB)

SakTittel
78/16
Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 22.09.2016
79/16
Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 13.10.2016
80/16
81/16
Norskopplæring av medarbeidere i kommunale barnehager
82/16
Orienteringssaker
AU - MBK Navnsetting av park - Orientering til MBK
MBK - AU Tilbakemelding til beboer om beboerparkering
MBK-AU Bydel Stovners høringsuttalelse om utvidelse av konsesjonsområde for fjernvarme - Hafslund Varme AS
MBK-AU Oslo kommunes høringsutalelse - Hafslund søker utvidelse av fjernvarmekonsesjon i bydelene Stovner og Alna
MBK-MOK-AU Informasjon om støtteordning for torg og møteplasser
MBK-AU Oslo kommunes høringsuttalelse til SAK-forskriften

Tid og sted

Dato

Torsdag 27. oktober 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted