Arbeidsutvalget

Innkalling

Sakskart Arbeidsutvalget Stovner 01.12.2016 (PDF 338KB)

Protokoll

Protokoll Stovner arbeidsutvalg 01.12.2016 (PDF 260KB)

Saker til behandling

SakTittel
83/16
84/16
Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 10.11.2016
85/16
86/16
87/16
Samarbeidsavtale mellom Bydel Stovner og stiftelsen Kirkens bymisjon om drift av stovner frivilligsentral
88/16
89/16
90/16
91/16
92/16
INNSTILLING AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL GRUNNSKOLENES DRIFTSSTYRER
93/16
94/16
Orienteringssaker

Tid og sted

Dato

Torsdag 1. desember 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted