Arbeidsutvalget

Innkalling

Sakskart Arbeidsutvalget Stovner 19.01.2017 (PDF 636KB)

Protokoll

Protokoll Stovner arbeidsutvalg 19.01.2017 (PDF 273KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/17
Protokoll fra møte i Stovner arbeidsutvalg 01.12.2016
2/17
Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 15.12.2016
3/17
4/17
5/17
6/17
Nytt barne- og ungdomskonsept i bydel Stovner
7/17
8/17
Innspill på hvordan øke valgdeltakelsen ved stortings - og sametingsvalget
9/17
10/17
11/17
12/17
13/17

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. januar 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30

Sted