Arbeidsutvalget

Innkalling

Sakskart Stovner arbeidsutvalg 21012016 (PDF 193KB)

Protokoll

Protokoll Stovner arbeidsutvalg 21. januar 2016(1) (PDF 243KB)

Saker til behandling

Sakskart Stovner arbeidsutvalg 21.01.2016 fullversjon (PDF 8,1MB)

SakTittel
1/16
Protokoll Stovner arbeidsutvalg 26. november 2015
2/16
Protokoll Stovner bydelsutvalg 10. desember 2015
3/16
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
Budsjett 2016 - disponering av økte midler i tilleggsinnstilling 1 og 2
9/16
10/16
11/16
Forbedring av saksgangsrutiner til politiske komiteer, råd og utvalg
12/16
13/16
Orienteringssaker

Tid og sted

Dato

Torsdag 21. januar 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted