Bydel Stovner

Forslag om veinavn til stikkveien mellom Høybråtenveien 72B-72E

Stovner bydelsutvalg ønsker å gi navn til stikkveien mellom Høybråtenveien 72B-72E, etter initiativ fra Plan- og bygningsetaten (PBE). Slik stikkveien er navngitt i dag kan det være utfordrende for hjelpemannskaper og ambulanse å finne fram i tide ved alvorlige hendelser. 

PBE mener også at det vil oppstå nye omadresseringer ved eventuelle fortettinger i området. Hvis stikkveien får tildelt et eget navn kan PBE tildele hele adressenumre til denne veien. I fremtiden vil man da kunne tildele bokstaver til adressenummeret uten å måtte omadressere alle på samme adressenummer, slik som der i dag. 

Mer informasjon finner du i Stovner arbeidsutvalg 99/2020.

Frist for innspill

30. november 2020.

Send inn forslag

Med navneforslaget må du begrunne hvorfor dette navnet vil passe. 

E-post: postmottak@bsr.oslo.kommune.no