Forslag om to veinavn på Høybråten

Stovner bydelsutvalg ønsker å gi navn til to veier på Høybråten: Nordre del av Vardeheimveien og østre del av Stovnerbakken.

Nordre del av Vardeheimveien, mellom Linjeveien og Høybråtenveien

Plan- og bygningsetaten (PBE) har anmodet Bydel Stovner om å tildele et eget navn til nordre del av Vardeheimveien fra 1-4F, mellom Linjeveien og Høybråtenveien. PBE mener det er behov for å gjøre noe med adressesituasjonen, fordi det ved fortetninger i området stadig har oppstått nye omadresseringer.

Slik veien er navngitt i dag, kan det dessuten være utfordrende for hjelpemannskaper og ambulanse å finne fram i tide ved alvorlige hendelser, fordi eiendommene ikke har adresser i kronologisk rekkefølge. 

Linjeveien 55D, 55E og 55F og 57, 57B og 57C har også adkomst fra Vardeheimveien, og bydelsadministrasjonen anbefaler at også disse eiendommene får adresse med det nye veinavnet.

Hvis veien får tildelt et eget navn kan PBE tildele unike adresser.

Østre del av Stovnerbakken, mellom Østre Aker vei og Høybråten stasjon

Navnsetting skjer etter initiativ fra beboerne i Stovnerbakken. De ønsker at veien får et annet navn, da de opplever praktiske ulemper ved at det er vanskelig for nødetater og andre «ukjente» å finne fram. 

Dersom det skal gjennomføres en adresseendring i denne veien, bør alle eiendommer som har adkomst fra veien få adresse etter det nye veinavnet. Dette gjelder også noen utskilte eiendommer som p.t. har adresse Ruths vei.

Har du forslag til nye veinavn?

Merk ditt innspill med hvilken vei ditt navneforslag gjelder. Skriv også hvorfor du mener navnet passer. Ved personnavn oppfordres det til å foreslå kvinnenavn, i henhold til bystyrets vedtak om kjønnsbalanse ved navnsetting av veier og gater i Oslo.