Tid og sted

Dato

Mandag 4. april 2016

Tid

klokken 16:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Gamle Aker

Sted

Stensberggata 25, 5 etg, OSLO