Politikk og politiske møter

Ingrid Kristiane Fardal

Møtesekretær

Telefon: 975 89 009

E-post:

St. Hanshaugen ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Løyte Harboe, Mari

Nestleder av St. Hanshaugen ungdomsråd

Hotaki, Parniyan

Medlem av St. Hanshaugen ungdomsråd

Montabord, Lukas Cornelius

Medlem av St. Hanshaugen ungdomsråd

Almashhadani, Mina

Medlem av St. Hanshaugen ungdomsråd

Køste, Tora

Medlem av St. Hanshaugen ungdomsråd

Birkeland, Irlin Lilla

Medlem av St. Hanshaugen ungdomsråd