Tilsynsutvalg for institusjonene

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Buflod, Magnus (Arbeiderpartiet)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite
Leder av Tilsynsutvalg for institusjonene
Telefon

Hoel, Gudrun Jære (Venstre)

Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for institusjonene
Telefon

Lindsjørn, Trygve (Annet)

Medlem av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for institusjonene
Telefon

Nøstvold, Ane Hege (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjonene
Telefon

Ramsfjell-Kind, Inga Mari (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjonene
Telefon