Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg for institusjonene

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Buflod, Magnus (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite
Leder av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 905 12 600

Hoel, Gudrun Jære (Venstre)

Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 930 68 024

Lindsjørn, Trygve (Annet)

Medlem av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 913 79 502

Nøstvold, Ane Hege (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 478 27 323

Ramsfjell-Kind, Inga Mari (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 906 53 194