Til innhold
Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg for institusjonene

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Bragli, Eva (Annet)

Medlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 976 93 509

Hoel, Gudrun Jære (Venstre)

Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 930 68 024

Seip, Marianne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 995 41 899