Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Habhab, Beate Folkestad (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 911 98 678

Grønningsæter, Fredrik (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 400 75 615

Jørgensen, Berit (Annet)

Medlem av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Sølland, Tonje (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 930 11 345

Uleberg, Ingrid (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 456 66 370

Ramsfjell-Kind, Inga Mari (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 906 53 194