Til innhold
Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Hanssen, Gunnar (Annet)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 481 46 202

Habhab, Beate Folkestad (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 911 98 678